Д-р Смоленски с колеги и пациентки в акушеро-гинекологичното отделение на Държавната първостепенна болница. Снимката е от 1921 год., преди откриването на Общинския Майчин дом

Д-р Смоленски с колеги и пациентки в акушеро-гинекологичното отделение на Държавната първостепенна болница. Снимката е от 1921 год., преди откриването на Общинския Майчин дом