Причастието на апостолите. Детайл от стенопис от 1295 г. от Охрид http://www.pravoslavieto.com/ikonopis/apostoli/index.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5