Съставът на Варненския театър 1926/27 г. Директор-режисьор Г. П. Донев

Съставът на Варненския театър 1926/27 г. Директор-режисьор Г. П. Донев