Печатна покана от Варненски народен театър. С печат на театъра и подпис на директора Йордан Черкезов.

Печатна покана от Варненски народен театър. С печат на театъра и подпис на директора Йордан Черкезов.