Състава на първия градски съвет във Варна 1878 - 1879 година