Манифест на цар Фердинанд I за обявяване на независимостта