Поздравителни телеграми до министър-председателя и Царя от варненския кмет Добри Филов