Услуги

Библиографски справки:
Писмена справка

Писмена ретроспективна справка

Можете да поръчате библиографска справка в Информационен център или да използвате формата за заявка.

Интернет достъп:
Информационният център предлага свободен достъп до интернет за всички читатели на библиотеката. Времето за ползване на интернет е ограничено в рамките на два часа дневно или два пъти по един час.В Информационния център можете да използвате и правно-информационната система Ciela.
Сканиране:
Сканиране на книга/списание в размер до А4:Цените за сканиране се определят според спецификата на библиотечния документ и изискванията на читателя 0,50 – 1,00 лв./стр.
Разпечатване на принтер:  0,20 лв./стр