Архив по рубрика: Лица, събития, факти

Първите земеделски кооперации

След Първата световна война кооперативната идея намира благоприятна почва във Варна сред земеделците, овощарите и лозарите. Кооперация “Димят” датира от 11 март 1920 г. първоначално като лозарско кооперативно сдружение, което в първите години на своето съществуване се занимава основно с производството на гладък [...]

Немското училище във Варна

Сградата на училището на ул. “Петко Каравелов” В началото на 20-ти век се засилват икономическите и културни връзки с тогавашния ни политически съюзник Германия. Това поражда необходимостта от подготовка на кадри, владеещи немски език. След София и Пловдив е взето решение да се разкрият немски училища и в кр [...]

Скаутите във Варна – II част

                                                                                 Из спомените на д-р Иван Божков за варненската скаутска организация Годината 1925 беше възходяща за развитието на скаутското движение във Варна, където съществуваше добре устроена скаутска организация. Според възрастта си ска [...]

Скаутите в България – I част

Скаутското движение се ражда в Англия през 1907 г., основоположник е генерал Робърт Бейдън Пауъл. През 1908 г. той издава книгата Scouting for boys, която се превръща в наръчник на бойскаутите. Много бързо движението набира сили и се разпространява в световен мащаб. Програмата при подготовката на скаутите е разнообразна и вкл [...]

Улица „Панагюрище”

Етнографски музей Една от старите варненски улици. Намира се в периферията на някогашната турска махала. Своето име получава през 1888 г. през първото кметуване на Кръстю Мирски. По-важни сгради по улицата На ъгъла с ул. „Преслав” се намира грандхотел „Париж”. Сградата е построена през 1906 г. от Риза Бей Халил, който я отдава под наем. [...]

Триумфалните арки на Варна

Всички по-важни събития и годишнини в стара Варна се честват с подобаваща тържественост. За целта се изграждат триумфални арки, които съставляват важна част от празничната обстановка. Временните арки се изработват най-често от дърво, но се срещат и каменни с мраморни статуи и релефи. Обикновено се инсталират на в [...]