Готови справки

Библиографската справка е списък с библиографски описания на документи (книги, статии, електронни ресурси) по зададена тема. Потребителите заявяват вида и езика на документите, както и времевия обхват. Справката се изготвя от библиотечните специалисти чрез търсене в специализирани бази данни, каталози и картотеки.

Можете да поръчате библиографска справка в Информационен център или да използвате формата за заявка.

Предлагаме ви заглавия на писмени библиографски справки, изготвени в периода от 2010 година до днес в „Справочно-библиографски отдел”. Подредени са в рубрики в зависимост от тяхната тематика.

Езикознание. Литературознание
Екология
Здравеопазване. Медицина
Изкуство. Архитектура
Икономика. Финанси. Мениджмънт
История. Археология
Краезнание
Маркетинг. Реклама и PR
Образование. Възпитание. Педагогика
Персоналии
Политика
Право
Психология
Селско стопанство
Социална политика
Стокознание
Техника
Туризъм
Други

Споделете