Езикознание. Литературознание

Библиографски справки

2020

Преподаване на български език в Чикаго – читанки и учебни пособия

Развой на ново-българските правописни и езикови норми

 

2018

Прозата на Любен Каравелов – художествена система и идеологически контекст

2017

Български автори, преведени на чужди езици (1989 – 2016 г.)

Вера Мутафчиева – био-библиография

Родословие на Иван Вазов

Серафимът на Йордан Йовков

2016

Павликянството от езиковедски аспект. Изследване диалекта на южните павликяни

2014

Падежите в руския език

Публикации в периодичния печат на авторите Георги Теологов Каприев, Иван Василев Христов, Климентина Илиева Иванова и Василка Кирилова Тъпкова – Заимова

2013

Периодични издания на етническите малцинства в България, издавани в България след 1990 година

2012

България, българите и българския език през погледа на чужденци

Рецепция на румънската литература в България 1990-2012

Рецепция на сръбската литература в България 1990-2012

Румънска художествена литература 1990-2012

Сръбска художествена литература в България 1990-2012

2011

Преносное значение существительных, называющих лиц по роду занятии в русском и болгарском языках

2010

Учтивостта в българския език