За нас

Добре дошли в ИнфоПорт – сайт на Център за Справочно-библиографска информация и Регионална история в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна

Адрес:
бул. Сливница 34, ет. 3
Варна
тел. 052659161
email: reference@libvar.bg
Работно време:
понеделник – петък: 8:30 – 18:00 ч.

Справочно-библиографски отдел предлага документално-информационно издирване, открива и предоставя библиографска и фактографска информация. Тук се изготвят библиографски справки по заявка на читателите.

От 1991 г. изгражда специализирани тематични библиографски бази данни.  Поддържа Своден каталог на чуждестранните периодични издания, получавани в по-големите библиотеки на Североизточна България. В отдела се координира издателската дейност на библиотеката; изготвят се библиографски указатели в традиционен и електронен вид.

Отдел Регионална история е създаден през 60-те години на ХХ век като част от Справочно-библиографски отдел и предлага на читателите фонд от книги, служебни, периодични и графични издания за Варна и региона. Описва текущо и ретроспективно публикации от местния периодичен печат. Справочният апарат включва картотеки в традиционен и електронен вид. Тук се съхранява най-богатата сбирка от периодични издания от варненски регион, публикувани от края на XIX до XXI век.

Графичната колекция от фотографии и картички представя град Варна през различни периоди от развитието му. Най-ранната фотография е от 1882 г. на братя Папазян – “Поглед към нос Варна и старата част над пристанището”. Особено място заемат снимките на придворния фотограф Карл Албрехт от 1893 г., направени по поръчка на Варненската община. Те са част от колекцията “Варненски исторически архив” и са в основата на проект “Стара Варна”, дал началото на Варненска дигитална библиотека.

Споделете