За нас

Добре дошли в ИнфоПорт – сайт на Център за Справочно-библиографска информация и Регионална история в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна

Информационен център
РБ “Пенчо Славейков” – Варна

бул. “Сливница” 34, ет. 1
Тел.: 052 659132
email: reference@libvar.bg
Работно време:
Понеделник – петък: 8:30 – 18:00 ч.
Събота: 9:00 – 18:00 ч.

ciclogoОбщественият информационен център предоставя свободен достъп до интернет за читатели на библиотеката в рамките на два часа дневно или два пъти по един час. Разполага с модерна компютърна техника и извършва услуги, свързани с дигитализация на документи, притежание на библиотеката. В центъра може да заявите библиографска справка по зададена тема, а също и да използвате правно-информационната система Ciela.


Справочно-библиографски отдел
РБ “Пенчо Славейков” – Варна

бул. “Сливница” 34, ет. 3
Тел.: 052 659161
email: reference@libvar.bg
Работно време:
Понеделник – петък: 8:30 – 18:00 ч.

С подпис от автора - мигове историяСправочно-библиографски отдел предлага документално-информационно издирване, открива и предоставя библиографска и фактографска информация. Тук се изготвят библиографски справки по заявка на читателите.

От 1991 г. изгражда специализирани тематични библиографски бази данни.  Поддържа Своден каталог на чуждестранните периодични издания, получавани в по-големите библиотеки на Североизточна България. В отдела се координира издателската дейност на библиотеката; изготвят се библиографски указатели в традиционен и електронен вид.


Регионална история
РБ “Пенчо Славейков” – Варна

бул. “Сливница” 34, ет. 3
Тел.: 052 659161
email: history@libvar.bg
Работно време:
Понеделник – петък: 8:30 – 18:00 ч.
Събота: 9:00 – 18:00 ч.

Отдел Регионална история е създаден през 60-те години на ХХ век като част от Справочно-библиографски отдел и предлага на читателите фонд от книги, служебни, периодични и графични издания за Варна и региона. Описва текущо и ретроспективно публикации от местния периодичен печат. Справочният апарат включва картотеки в тВарна от юг, 1882 година радиционен и електронен вид. Тук се съхранява най-богатата сбирка от периодични издания от варненски регион, публикувани от края на XIX до XXI век.

Графичната колекция от фотографии и картички представя град Варна през различни периоди от развитието му. Най-ранната фотография е от 1882 г. на братя Папазян – “Поглед към нос Варна и старата част над пристанището”. Особено място заемат снимките на придворния фотограф Карл Албрехт от 1893 г., направени по поръчка на Варненската община. Те са част от колекцията “Варненски исторически архив” и са в основата на проект “Стара Варна”, дал началото на Варненска дигитална библиотека.