Архив по рубрика: Не/познатите варненци

Непознатият Михаил Колони

kolonicropbrown copy Светлият образ на личността в историята е този, който задава жалони и увлича за подражание и съзидание. Да бъдеш личност в своето време и място, малко или голямо пространство на дейност и влияние е отличително и съществено важно за живота на общността и за нейния път на развитие. „Личността е тази, която в мъдрост [...]

Българи, пазете народните си старини, изучавайте миналото на народа си и културата му!

През 80-те години на XIX в. в България идват двама високообразовани младежи – братята Хермин (Херман, Херменегилд, Херменгилд) и Карел (Карл) Шкорпил от Чехия. Те остават тук до края на живота си и свързват своя жизнен път с историята, съдбата и просперитета на страната ни. Още с пристигането си, те са запленени от крас [...]

Варна е моята обетована земя

Интервю на Деница Чолакова с краеведа Борислав Дряновски Борислав Дряновски е патриот и изтъкнат варненски краевед. Патриотизмът му може да се дължи и на факта, че е роден на 3 март, а любовта към Варна е нещо, което едва ли се нуждае от обяснение… Кое запали интереса ви към историята на Варна? Професията, която упр [...]

Спомен за двамата братя и “Щурчето” на Варна

На 1 февруари 1932 година са родени братята Райко и Данаил Райкови. Братята, създатели на емблематичния детски пантомимен куклен театър “Щурче”. По този повод ще ви разкажем историята на създаването на театъра, който не е просто актьорска школа, а уникално явление в културния живот на Варна в периода 1959 – 1999 година [...]

Варненският животопис на Добри Христов

11 “Родил съм се в 1875 лето 14 декемврий в Варна от съвършено бедни родители, при обстановка никому завидна. Музикални дарби, ако намирате, че имам, съм ги наследил от майка си, която винаги ме е приспивала с хубави песни.”. Това пише за себе си композиторът Добри Христов в статията “Моят животопис”, публикувана в сп. “ [...]

Теодора Ноева и нейният “Женский свят”

Семейство Теодора и Георги Ноеви. Варненска дигитална библиотека Ако някой би се заел да посочи най-належащите проблеми, пред които се е изправила едва-що освободилата се България, въпросът за правата на жените надали би попаднал в този хипотетичен списък. И все пак, само петнайсет години след Освобождението, бра [...]