Архив по рубрика: Интересни заглавия

Последните дни на царица Елеонора край Черно море

Варненци се отнасят с особено уважение към благородството и милосърдието на българската царица Елеонора. Нейната почтеност, скромност и жертвоготовност граничат със святост. През 1909 г. по нейна инициатива започва изграждането на санаториум за гръдноболни деца край манастира “Свети Константин”. Царицата наст [...]

Вестник “Нова любов” за любовта

Преди 110 години във Варна излиза вестник “Любов”, който от бр. 5 е преименуван на “Нова Любов”. Отпечатан е в арменската печатница “Иравунк”. Редактор е Иван Петков, а освен постоянните сътрудници във вестника се поместват и читателски материали, изпратени по пощата. Вестникът е хумористичен, тонът е морализато [...]

Иван Богоров – страници за Варна

Иван Богоров (1818-1892 г.) е възрожденски енциклопедист и общественик, един от първооснователите на българския книжовен език и на българската журналистика. Пътеписът „Няколко дена расходка по българските места“ съдържа записките на автора от пътуване, чиято цел е да се изследват възможностите за икономическо раз [...]

Калолечение

Основател на научното калолечение у нас е проф. д-р Параскев Стоянов. Кратки биографични данни: Параскев Стоянов е български лекар, хирург и общественик, оставил трайна следа в историята на медицината в България, в частност във Варна. Основоположник на българската хирургическа школа и автор на първите учебници п [...]

Списание „Тича“

През юни 1920 г. излиза първият брой на месечното списание за спорт и туризъм „Тича”. Издава се от варненския спортен клуб „Река Тича”. Това става по времето на Варненската комуна и изиграва важна роля в периода, когато се създават все по-масово нови футболни организации и се правят първи крачки за започване на оф [...]

Гагаузите

Георги Георгиев Димитров (1838-1906) е български учител, книжар и общественик, активен деец за църковна независимост. Автор е на книгите “Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение” в 3 части (1895-1896 г., за съжаление издадени само 2 части поради финансови проблеми) и “Страданията на българите [...]