Архив по рубрика: Интересни заглавия

Архитектурни маршрути

Георги Кацарски е човек с отношение към историята и съхраняването на културното наследство. От доста години проучва архитектурното богатство на Варна. Добросъвестно събира сведения за забележителни личности, допринесли за развитието на града, създали истински архитектурни шедьоври, както и за проектанти, пред [...]

“Курортна Варна” на д-р Стефан Попов

Д-р Попов в кабинета си. Снимка на ДА-Варна Д-р Стефан Тодоров Попов е роден на 19 май 1869 г. в Свищов. С отличен успех завършва Априловската гимназия в Габрово и се записва студент в Медицинския факултет в Монпелие – Франция – едно от най-авторитетните висши учебни заведения в Европа по това време. Завършва образо [...]

Дар за чест и похвала

През 1869 година бившият управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич издава в Цариград първия том на съчинението “История блъгарска”. През 1896 г. изпраща екземпляр от изданието до Варненската общинска библиотека със следния надпис: “Подарена от съчинителя Г. Кръстевича на Варненската общинска библиотека за че [...]

Нещо старо, нещо ново за… Черно море

 Черно море : Общодостъпни студии Иванов, Сава Н. Черно море : Общодостъпни студии : Кн. 1-2 / Сава Н. Иванов . – Варна : Печ. Единство, 1925-1929. През 1925 г. печатарската производителна кооперация “Единство” във Варна издава Книга първа от двутомника “Черно море : Общодостъпни студии”. Автор е капитан II ранг Сава Н. Иван [...]

Ти корена пази…

“Стара истина е, че нашите родови корени са разковничето на личността ни, на всички онези “азове”, които живеят в нас, а ние се опитваме да приведем в единство със света. Те са гледецът ни, през който се научаваме да виждаме живота. Тъй като след нас идват децата ни, много е важно какво ще сложим вповече в люлката им [...]

Град Варна от Ориента към Европа

Представяме ви книгите на Иван Мичев, летописеца на стара Варна. Град Варна от Ориента към Европа Мичев, Иван. Град Варна от Ориента към Европа / Иван Мичев. – Варна : Стено, 2014. – 80 с. : с ил., портр., факс. ; 28 см. “В памет на инженер Павел Каракулаков (1861-1914), автор на Генералния план на Варна от 1897 г. С този план гр [...]