Архив по рубрика: Интересни заглавия

Гагаузите

Георги Георгиев Димитров (1838-1906) е български учител, книжар и общественик, активен деец за църковна независимост. Автор е на книгите “Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение” в 3 части (1895-1896 г., за съжаление издадени само 2 части поради финансови проблеми) и “Страданията на българите [...]

Лечебните свойства на морето и слънцето

Варна е обявена официално за курорт през 1921 г., въпреки, че летовници посещават града още в края на XIX век. С развитието на Варна като курортно и лечебно място се появяват и първите книги, брошури и статии, в които се описват лечебните свойства на морето и слънцето и се дават наставления как да бъдат правилно използв [...]

Архитектурни маршрути

Георги Кацарски е човек с отношение към историята и съхраняването на културното наследство. От доста години проучва архитектурното богатство на Варна. Добросъвестно събира сведения за забележителни личности, допринесли за развитието на града, създали истински архитектурни шедьоври, както и за проектанти, пред [...]

“Курортна Варна” на д-р Стефан Попов

Д-р Попов в кабинета си. Снимка на ДА-Варна Д-р Стефан Тодоров Попов е роден на 19 май 1869 г. в Свищов. С отличен успех завършва Априловската гимназия в Габрово и се записва студент в Медицинския факултет в Монпелие – Франция – едно от най-авторитетните висши учебни заведения в Европа по това време. Завършва образо [...]

Дар за чест и похвала

През 1869 година бившият управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич издава в Цариград първия том на съчинението “История блъгарска”. През 1896 г. изпраща екземпляр от изданието до Варненската общинска библиотека със следния надпис: “Подарена от съчинителя Г. Кръстевича на Варненската общинска библиотека за че [...]

Нещо старо, нещо ново за… Черно море

 Черно море : Общодостъпни студии Иванов, Сава Н. Черно море : Общодостъпни студии : Кн. 1-2 / Сава Н. Иванов . – Варна : Печ. Единство, 1925-1929. През 1925 г. печатарската производителна кооперация “Единство” във Варна издава Книга първа от двутомника “Черно море : Общодостъпни студии”. Автор е капитан II ранг Сава Н. Иван [...]