Потеклото на гагаузите, техните обичаи и нрави

Извънредно трудолюбив и задълбочен изследовател, Атанас Манов е признат у нас и в чужбина за най-вещият познавач на гагаузите. През 1933 г. Дружеството на византолозите в Атина организира научен симпозиум, на който е поканен и Атанас Манов. Неговият материал “Кои са гагаузите” е отпечатан като отделна брошура на г [...]

Автомобилните събори във Варна

Автомобилизмът във Варна се практикува още от 20-те години на XX век, когато при откриването на спортния сезон се организират автомобилни състезания до местността “Св. Константин”. По-късно, през 30-те години, след учредяването на Български автомобилен турингклуб, започват да се организират така наречените “автом [...]

Морското казино

За облика на старата морска градина във Варна четем в спомените на Александър Дякович: “Цялата градина тогава се състоеше от сбутана в един кът, без план насадба с малка барака, служаща за бюфет и пред нея ”карък” от насаден чемшир по средата с шадраванче, бликащо из кепчини сталактити. Из пътеката, около шадрава [...]

Морските календари

starikalendari-koritza Оригинален начин за рекламиране на българския морски флот и приобщаване на българина към морето са морските календари. Джобно календарче с орнаменти от платноходки върху развълнувано море, рисувани от мариниста Александър Мутафов е издаден още през 1923 г. Подобни други календарчета, образци на графичното майст [...]

Беглишкият хамбар във Варна

Името Беглишки хамбар идва от данъка беглик и търговците бегликчии. Бегликът е данък десятък върху овцете и козите в Османската империя, първоначално в натура, след това паричен данък. Съществува и след Освобождението. “Бегликчиите – пише историкът Никола Станев – облечени ту във форма хайдушка, ту във форма ар [...]

Кръстьо Сарафов – жрецът на театралното изкуство

Пребиваването на Кръстьо Сарафов във варненския театър е много кратко – сезон 1935-36 г. Въпреки това присъствието му е осезателно и е културна проява с голяма стойност в историята на българския театър. Той допринася и за популяризирането на варненския театър, който заема първо място сред извънстоличните по това [...]