Непознатият Михаил Колони. В служба на модерна Варна.

Михаил Колони е избиран на два пъти за кмет на Варна. Управлението на града попада в ръцете на човек с познания, висока култура и практичен ум и с неоспорими заслуги за съвременния облик на града.


Споделете