Архив по рубрика: Интересни заглавия

Дар за чест и похвала

През 1869 година бившият управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич издава в Цариград първия том на съчинението “История блъгарска”. През 1896 г. изпраща екземпляр от изданието до Варненската общинска библиотека със следния надпис: “Подарена от съчинителя Г. Кръстевича на Варненската общинска библиотека за че [...]

Нещо старо, нещо ново за… Черно море

 Черно море : Общодостъпни студии Иванов, Сава Н. Черно море : Общодостъпни студии : Кн. 1-2 / Сава Н. Иванов . – Варна : Печ. Единство, 1925-1929. През 1925 г. печатарската производителна кооперация “Единство” във Варна издава Книга първа от двутомника “Черно море : Общодостъпни студии”. Автор е капитан II ранг Сава Н. Иван [...]

Ти корена пази…

“Стара истина е, че нашите родови корени са разковничето на личността ни, на всички онези “азове”, които живеят в нас, а ние се опитваме да приведем в единство със света. Те са гледецът ни, през който се научаваме да виждаме живота. Тъй като след нас идват децата ни, много е важно какво ще сложим вповече в люлката им [...]

Град Варна от Ориента към Европа

Представяме ви книгите на Иван Мичев, летописеца на стара Варна. Град Варна от Ориента към Европа Мичев, Иван. Град Варна от Ориента към Европа / Иван Мичев. – Варна : Стено, 2014. – 80 с. : с ил., портр., факс. ; 28 см. “В памет на инженер Павел Каракулаков (1861-1914), автор на Генералния план на Варна от 1897 г. С този план гр [...]

Селища, имена и статут на населените места в България

Селищата и селищната мрежа като исторически категории са подложени на непрекъснати изменения. Особено бързи промени настъпват по време на преходни политически и социално-икономически периоди. Възникнали през различни епохи, селищата променят функционалната си структура, големината и външния си облик. Една ча [...]

Многоликата красота на морето

zabata От 2008 година 20 май влиза в календара на европейските страни като Европейски ден на морето. Тази година България за първи път става участник в общото европейско честване. Избрахме за вас откъси от реферата “Морето” на Никола Йонков Вапцаров – поетът, сродил морето и машините с човешката душа и възпял вярата, любо [...]