Списание „Тича“

През юни 1920 г. излиза първият брой на месечното списание за спорт и туризъм „Тича”. Издава се от варненския спортен клуб „Река Тича”. Това става по времето на Варненската комуна и изиграва важна роля в периода, когато се създават все по-масово нови футболни организации и се правят първи крачки за започване на официални първенства. В редакционния комитет дейно участие вземат Иван Кр. Мирски, Асен Върбанов и Недялко Михайлов. Те безвъзмездно работят в печатница „Светлина”, за да може да излезе с възможно най-малко разноски списанието.

В първата книжка са представени задачите, които си поставя изданието: „… Списанието ще бъде наш идеен защитник, изразител на стремежите на всички спортни и туристически дружества. То ще ратува за тясното им сближение и съревнование. То ще запознава българското общество с мотивите, които карат младежта да се сдружава в името на спорта…. Целта е да извикаме интерес към физическите игри и туризма, за хармонично развитие и възпитание…”.

Спортен клуб "Тича"

Спортен клуб “Тича”

В списанието Иван Мирски иска да бъдат отпуснати безплатно места за игрища на спортните организации, пише и за тактиката на футболната игра. Статиите са пропити с оптимизъм за бъдещото развитие на спорта, придружени с интересни данни за съществуващите варненски спортни кубове, за развитието на туризма, колоезденето и новия спорт – ръгби.

Издават се още два броя от списанието през същата година. В тях подробно се информира спортната общественост за проведените срещи по футбол между различните тимове. Освен материали за водещи футболни нации, в книжките намират място и дописки за конгреса на юношеския туристически съюз, проведен във Варна. Поместени са и теоретични разработки, включващи тълкуването на закони и правилници.

Прокламираното в списанието обединение на спортните клубове се осъществява през 1921 г. На 31. 07. 1921 г. в Плевен се създава Севернобългарска спортна лига. Централното настоятелство започва издаването на „Бюлетин” – местен спортен лист, с редактор Георги Белев. I-ият редовен конгрес на лигата е проведен във Варна през 1923 г.

През 1924 г. във Варна излиза още едно издание, пропагандиращо спорта – „Северо-български спортен лист”. Местен неделен вестник, от който излизат само 8 броя. Директор е журналистът Л. Константинов.

Разгледайте колекцията от снимки на спортен клуб „Тича“ във Варненска дигитална библиотека.