Потеклото на гагаузите, техните обичаи и нрави

Извънредно трудолюбив и задълбочен изследовател, Атанас Манов е признат у нас и в чужбина за най-вещият познавач на гагаузите. През 1933 г. Дружеството на византолозите в Атина организира научен симпозиум, на който е поканен и Атанас Манов. Неговият материал “Кои са гагаузите” е отпечатан като отделна брошура на гръцки език и е включен в първия том на “Сборника на гръцките византолози”.

Още през 1921 г. в юбилейното издание на Известия на Варненското археологическо дружество е публикувана неговата статия “За гагаузите”.

В рубриката “Интересни заглавия” ви представяме дългогодишния труд на Атанас Манов: “Потеклото на гагаузите, техните обичаи и нрави”, отпечатан през 1938 г. във варненската печатница “Светлина”.

В предговора на книгата авторът пише:

“Воден от желанието да изуча потеклото, бита и миналото на този народ, аз от дълги години се заех с тая тежка мисия и най-сетне… като дойдох до едно по-положително заключение, съставих настоящия труд. При съставянето му освен гдето имах предвид всичко, макар и кратко, що намерих писано за гагаузите в нашата чужда литература, аз използувах още и обстоятелството, че като офицер имах в частите, които командувах във Варна много гагаузи от села и градове, които разпитвах и изучавах техния бит, нрави и пр. Освен това при всяко пущане в отпуск, снабдявах ги с един въпросник, който те бяха длъжни да попълнят след разпит на родителите и бабите си и на връщане да ми го представят. Бях в прав допир с учители и секретар-бирници в гагаузките села, чрез които събирах разни сведения…”.

От тези бележки се вижда, че авторът много сериозно и отговорно се е занимавал с темата, на която се е посветил. Тази книга, предизвикала на времето сензация, сега е библиотечна рядкост. Особено ценна е втората и част, която съдържа обилен фолклорен материал и е одобрен от БАН.

Написана живо и увлекателно, книгата и до днес привлича вниманието на историците.

Може да се запознаете с този забележителен труд в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна. /към каталога/

Споделете