Архив по етикети: Личности: Атанас Манов

Потеклото на гагаузите, техните обичаи и нрави

Извънредно трудолюбив и задълбочен изследовател, Атанас Манов е признат у нас и в чужбина за най-вещият познавач на гагаузите. През 1933 г. Дружеството на византолозите в Атина организира научен симпозиум, на който е поканен и Атанас Манов. Неговият материал “Кои са гагаузите” е отпечатан като отделна брошура на г [...]

Теодора Ноева и нейният “Женский свят”

Семейство Теодора и Георги Ноеви. Варненска дигитална библиотека Ако някой би се заел да посочи най-належащите проблеми, пред които се е изправила едва-що освободилата се България, въпросът за правата на жените надали би попаднал в този хипотетичен списък. И все пак, само петнайсет години след Освобождението, бра [...]