Селско стопанство

Библиографски справки

2018

Проучване на ефекта на течен азотен тор върху продуктивността на царевицата

2014

Възможности за развитие в селското стопанство чрез субсидиране от Програмата за развитие на селските райони

Отглеждане на щрауси

2011

Отглеждане на билки. Лавандула