Персоналии

Библиографски справки2021

2021

Никола Алексиев – живот и творчество

2020

Георги Караславов

Йордан Кръчмаров

2018

Архитект Камен Горанов

Марко Марчевски

Никола Тесла

2016

Георги Велчев

2015

Сирма войвода

Хореографът проф. Петър Ангелов

2013

Иво Андрич в България

2012

Илия Вълков (Юл Браун)

Родът на Евлоги и Христо Георгиеви

2011

Атанас Липчев

Генерал-майор Сава Муткуров – години на управление

Георги Данаилов на чужди езици

Хаджи Коста Димитров. Известни личности и кметове от Провадия за период 1800 – 1944 г.

2010

Пламен Костурков и Здравко Богоев, професионални състезатели по скейтборд

София Стоянова – публикации в периодични издания

Споделете