История. Археология

Библиографски справки

2022

Георгий Гурджиев

Масонството в България до 1944 година

2021

Антична куполна гробница в м. „Мишкова нива”, Малко Търново

Гагаузите

Дворцовият център в Плиска (VIII-нач. на XIв.)

Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа

Национализма като идеология между двете световни войни

Окултен център в Сирия през IX-X в.

Теодор Рузвелт – най-младият американски президент

2020

Морската авиация до Втората световна война

Социалната държава – исторически преглед

2019

Въстанието на Георги Войтех 1072 г.

Еничарите

Митове и легенди, свързани с Първото българско царство

2018

Походът на Александър Македонски в Тракия

Пражка пролет 1968

Характер, специфика и особености на Българското Възраждане. Съвременни интерпретации на бълг. обществен живот под турско робство

2017

Младотурска революция и Македонски въпрос (1908 – 1912 г.)

Развитие на българската гражданска авиация

2016

Агитационно-пропаганден апарат на БКП в периода 1944 – 1962 г.

Бесарабските българи

Богомилство

Източна Румелия – история, политика (вътрешна и външна), връзки с Княжество България, Османската империя и Великите сили

Руският Червен кръст по време на Балканската война

Тайна македоно-одринска революционна организация (ТМОРО) и Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО)


2013

Свети места на територията на Одесос

2012

Хуните

2011

Априлското въстание и отразяването му в чуждестранния печат

Генерал-майор Сава Муткуров – години на управление

Софийското метро и археологическите паметници от антична Сердика

2010

Античен театър в Пловдив

Първо българско царство

Съветската офанзива в Германия през Втората световна война

Споделете