Право

Библиографски справки

2021

Санкциите в международното право

2019

Административна дискреция и оперативна самостоятелност в административната власт

Разследването като стадий на досъдебно производство

2018

Оспорване на индивидуални административни актове по административен ред

2016

Правни проблеми при застраховка в полза на кредитор

2014

Медицинско право

Причиняване вреди на лице, извършило престъпление при задържането му

Служител, агент и работа под прикритие. Организирана престъпност и борба с нея

2013

Неизбежна отбрана и крайна необходимост

2012

История на частните детективи в България

2011

Теоретични и правни аспекти на противодействието на футболното хулиганство

Споделете