Изкуство. Архитектура

Библиографски справки

 

2012

Илюстрацията в учебниците

Колонният стил в архитектурата

2011

Метро – архитектура

Софийското метро и археологическите паметници от антична Сердика

2010

Печатната реклама

Плакатът в културата на джаза