Изкуство. Архитектура

Библиографски справки

2022

Гротеската в немския експресионизъм. Изкуството на Макс Бекман и Ото Дикс

Социалистическо и постсоциалистиеско изкуство в България

2021

Графиката на Анастасия Панайотова

История на кукления театър

Майски хоров конкурс

Музикални издания публикувани в България (1880-1910)

Проф. Марин Чонев

2020

Международно биенале на графиката Варна`87. Стоян Цанев – носител на голямата награда

2019

История, традиции и развитие на живописта в България

Рок група P.I.F.

2012

Илюстрацията в учебниците

Колонният стил в архитектурата

2011

Метро – архитектура

Софийското метро и археологическите паметници от антична Сердика

2010

Печатната реклама

Плакатът в културата на джаза

Споделете