Политика

Библиографски справки

2022

Брекзит

2021

Конфликтът в Нагорни-Карабах

2020

Глобализацията – същност и развитие

2019

Българо-италиански отношения 1879 – 1944

Международни институции за поддържане на мира и сигурността в света

2018

Международни организации за поддържане на мира и сигурността в света

2017

Атеистичната политика на БКП в образованието

Възродителен процес в България

Превенция за противодействие на престъпността

Режимът на санкциите, налагани от Съвета на сигурност на ООН за поддържане и възстановяване на мира и сигурността

Сравнителен анализ на терористичната заплаха за Европа през 70-те години на XX век до днес

2016

Агитационно-пропаганден апарат на БКП в периода 1944 – 1962 г.

Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в периода 2007-2013 г.

2013

Национализъм и национална идея

2012

Изборите в България 2011 година

Споделете