Политика

Библиографски справки

 

2016

Агитационно-пропаганден апарат на БКП в периода 1944 – 1962 г.

Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в периода 2007-2013 г.

2013

Национализъм и национална идея

2012

Изборите в България 2011 година