Психология

Библиографски справки

2022

Библиотерапия

Влиянието на смарт технологииге върху когнитивните функции на децата

Социални и психологически условия за възникване на емпатия и състрадателност при децата

2020

Дисфункционални семейства

Изследване на управлението на конфликти

Как стресът на родителите рефлектира върху децата

Тормозът и агресията в тийнейджърска възраст

2018

Деца със синдром на хиперактивност и дефицт на вниманието

Насилие върху личността в съвременното българско общество

Характерни особености на възрастова група 19-26 годишни спортисти (футболисти)

2017

Професионална среда и професионално поведение

2016

Семейство, семейни отношение, семейни конфликти

Смисълът на живота от психологическа и философска гледна точка

Стигма

2014

Детския стрес и адаптация от болничната хоспитализация през погледа на медицинските сестри и родителите

Психологически аспекти на организационната промяна

Семейството като фактор за емоционално благополучие на детето

Социална тревожност и самоконтрол при подрастващи

Статус на бащата в традиционното и в хипермодерното общество

Страховете в средновековния и съвременния свят

2013

Психологически защитни механизми (съпротиви) и стратегии за справяне със стреса

Психологически пренос на моралните роли на родителите върху детето при осъществяване на религиозното възпитание

2012

Феноменът 2012

Хазартна зависимост

2011

Конюгтивна психология

Страх. Психологически основи на страха

2010

Тревожност при деца с езикови нарушения

Споделете