Туризъм

Библиографски справки

2023

Винен туризъм в България

2016

Ролята на интеркултурната комуникация за подобряване на екскурзоводското обслужване

2015

Възможности за развитие на различни видове туризъм в Русенска област

Обща характеристика на туризма във Варна и Варненска област за периода 2012 – 2014 г.

2014

Стратегия за подобряване качеството на музикално-артистичната дейност в к. к. “Албена”

2012

Вербална и невербална комуникация в туризма

Развитие на туризма в България (2005 – 2012 г.)

Туристически борси в Грузия

2011

Круизен туризъм

Кулинарни фестивали и кулинарен туризъм

2010

Рекреативен туризъм

Споделете