Други

Библиографски справки

2022

Делфинолов

Чудните скали

2021

Библиотерапия

Издателство “Абагар” (2002-2012)

2020

Зараждане и развитие на библиографията в Европа

Мултикултурализмът

2017

Българската фолклорна сватба

Етика на държавния служител в условията на електронно правителство

2015

Звънкарството като част от българския фолклор. Изследване за гайда, кавал, тамбура, тъпан, гъдулка и тарамбука

Съвременни методи за разкриване на убийства

2014

Семейство “Gobiidae” (Попчета) в българската акватория на Черно море

Фолклор – песенно творчество – пролетни празници

2013

Технология на митническия разузнавателен процес

2012

Отчитане в строителството

2011

Географският фактор в системата на социално-икономическото развитие

2010

Кватернер

Трудова заетост на жените

Споделете