Техника

Библиографски справки

2020

Изследване на корозионната устойчивост на тънкослойни покрития

2018

Инсинератори. Методика за изграждане на парни котли

2014

Методи и средства за измерване на сили и премествания, механични напрежения, скорости и ускорения при ел. апарати

Системи за автоматизирано следене на параметрите на електротехнически устройства

Специфични изпитания на комутационни апарати ниско напрежение

2011

Компресори – видове, конструктивни схеми и приложение в климатичната и хладилна техника

Отчитане на грешката при измерване на анемометри

 

Споделете