Петко Р. Славейков и Варна

Петко Р. Славейков – виден български възрожденец, писател и политически деец – е свързан не само с възраждането на българщината във Варна, но и с развитието на учебното дело в града.

През 1860 г. българите във Варна учредяват своя училищна община. Поръчват печат с надпис “Съгласие, дързост и успех – Варна 1860 г.” и решават още през същата година да открият българско училище. Поради липса на подготвен учител, през пролетта на 1860 г. те изпращат писмо до П. Р. Славейков с молба да им изпрати подходящ човек. Писмото е подписано от братята Никола и Сава Георгиевич – родолюбиви и дейни българи. Славейков се отзовава на молбата им и изпраща във Варна своя бивш ученик, учителя от село Арбанаси, Константин Арабаджиев.

Още преди откриването на българското училище, Петко Р. Славейков живо се интересува от хода на българските работи във Варна, непрекъснато поддържа вразка с местните дейци, наблюдава и направлява дейността им.

На 30 ноември 1860 г. пристига във Варна и известно време учителства в града.

С големия си авторитет писателят съдейства за откриването на първата българска черква в града – “Св. Архангел Михаил”. Това става на 14 февруари 1865 г. в долния етаж на училището.

Вестник “Македония” е издаван в Цариград от 3 декември 1866 до 25 юли 1872 година. С тиража си от 3600 броя е най-разпространеното и най-влиятелното българско периодично издание през Възраждането. Като главен редактор в този вестник Петко Р. Славейков отделя голямо място на въпроса за пробуждането на българщината във Варна, хвали българите за родолюбивата им дейност и приканва общините и читалищата в България да подкрепят материално сънародниците си от Варна.

Петко Р. Славейков дарява голям брой книги на основаното през 1870 г. читалище “Възрождение”, както и 200 букварчета за българското училище.

В знак на признателност, както за мащабното му участие в националноосвободителното и просветно движение, така и за заслугите му към град Варна през 1973 г.  в Алеята на Възраждането в Морската градина е поставен негов паметник, изработен от скулптора Иван Ковачев.

Споделете