Религия. Философия.

Библиографски справки

 

2016

Смисълът на живота от психологическа и философска гледна точка

2015

Изследване на връзки и комуникации между богомили, катари. Западноевропейски реформаторски движения от този период

2011

Реформаторски идеи в творчеството на Софроний Врачански от религиозна гледна точка

Християнският възглед за човека (философско-религиозни паралели)