Религия. Философия.

Библиографски справки

2022

Протестантството в България през XX-ти век

2020

Гносеологията като елемент на философията

Спорът `сенсуализъм – рационализъм` във философията на Новото време

Способност за разрешаване на проблемите с мимолетността на човешкото съществуване

2017

Знаци и знаковост в Средновековието на птицата паун

Знаци на плодородието в ритуалните практики

2016

Смисълът на живота от психологическа и философска гледна точка

2015

Изследване на връзки и комуникации между богомили, катари. Западноевропейски реформаторски движения от този период

2011

Реформаторски идеи в творчеството на Софроний Врачански от религиозна гледна точка

Християнският възглед за човека (философско-религиозни паралели)

Споделете