Първият Общински Майчин дом във Варна

На 21 януари – Деня на родилната помощ (Бабинден) ви предлагаме да прочетете статията на д-р Владимир Смоленски за създаването на първия Общински Майчин дом във Варна, публикувана в брой 166 на “Варненски общински вестник” от 31 март 1928 година.

На 11 януарий 1927 г. тричленната комисия на Общината в състав Кр. Петков и членове Д. Казаков и А. Доросиев в разпоредително заседание, като разглеждат въпроса по същество, постановяват да се открие “Специалната лечебница за гинекологически болни и за даване съвети на бременни”, като на мен възложиха длъжността заведующ лечебницата, която е и началото на бъдещата сграда за рационална акушерска помощ. Веднага след постановлението на тричленната комисия за учредяването на тази специална лечебница, изскочиха цял ред формалности за реализирането и укрепването на това учреждение.

Това постановление на тричленната комисия от 11 януарий 1927 г. под N 18 беше утвърдено от Варненската Окръжна постоянна комисия на 31 януарий с постановление N 10. От варненския оркъжен управител – на 16 февруарий с N 968, на 20 април същата година Общинския хигиеничен съвет в заседанието си одобри откриването на тази лечебница. В края на краищата Върховния Медицински Съвет в заседанието си от 13 май 1927 година одобри и похвали инициативата и откриването на родилен дом.

Постоянното присъствие в лицето на своя кмет Н. Попов и пом. кметовете: Ц. Ханджиев, П. Нейков и Г. Димитров през настоящата отчетна година направиха всичко възможно за създаване на родилен дом за бедните гражданки и за неговото съществувание, който е в настояще време без бюджет. Минавайки дългия път на своето официално оформление, работата в Майчин Дом вървеше с бърз темп без да знае своето бъдеще и без да е и материално обезпечен за своето настояще съществувание. За това учреждение не е бил предвиден бюджет, пък и до този момент не е определен. Било му е определено помещение в бившата болница, която се намира в някогашния гръцки квартал близо до морето в I участък.

Определеното помещение се състоеше от една стая и салон в зданието, отделено от Главния Корпус, където се помещава Бактериологическата станция и където в миналото е била една добре уредена болница, издържана от средствата на Почетния гражданин на град Одеса, роден във Варна, Парашкев Николов. За да можеше да се приспособи полученото помещение за амбулатория, трябваше веднага да се пристъпи към ремонт на помещението. След като ремонта беше направен, тогава се и създадоха напълно благоприятни условия за работа, стана нужда да се създаде и необходимия инвентар – инструменти и медицински принадлежности. Благодарение съдействието на старшия лекар на санитарното отделение на Варненската Градска Община и отзивчивостта и благотворителността на отделни лица, в най-непродължително време можа напълно да се нареди амбулаторната работа.

На населението скоро стана известна лечебницата и посещаемостта постепенно се увеличаваше. Действителността скоро изтъкна недостатъчността на една амбулаторна помощ в тези екстрени случаи, когато ставаше нужда от бърза рационална стационарна, а понякога даже и оперативна помощ. Това обстоятелство създаде и необходимостта от устройство при амбулаторията приемен покой с едно легло и всичките му приспособления. Първата и бърза необходима помощ се яви и като етап към по-нататъшното трансформирование на първоначалната амбулатория в лечебно учреждение. Устройството на приемния покой даде възможност да се приемат екстрени случаи, това пък от своя страна стана причина щото нашите амбулаторни болни, най-вече бременните, да искат да имат възможност и да получат помощ и при раждането. Поставени лице с лице със самата действителност, заставени от естественото и напълно необходимо искание, вече след месец от откриването на лечебницата ние трябваше да се готвим към приемане на родилки. Веднага по стопански начин на доброволни пожертвования трябваше да се ремонтират две стаи и да се приспособят една от тях специално за операции и за раждание, а друга – за родилките след ражданието.

23 февруарий 1927 година в историята на Майчиния Дом, се регистрира първото раждане и собствено от този момент се започна деятелността на Варненския Общински Майчин Дом вече в пълен мащаб. До края на м. февруарий т. г. в течение само на първата неделя имаше вече четири раждания, а през м. март, работата тръгна в своя път напълно нормално и числото на ражданията се увеличиха до 14. Такова прогресивно увеличение на акушерската деятелност на Варненския Общински Майчин Дом ни накара да се погрижим за по-нататъшното разширение на родилното помещение от 3 кревата на 5 кревата, а после и на 10. За тази цел трябваше да искаме от Общината да бъдат освободени и други заети стаи. По този начин успяхме да увеличим помещението за родилното отделение и да изолираме амбулаторията.

——————————–

Идеята за създаване на Общински Майчин дом за първи път е дадена от д-р Пюскюлиев. Първата сериозна стъпка в тази насока е откриването на гинекологична амбулатория през м. май 1919 г., която е настанена в статите на бившата болница “Параскева Николау”. За разкриването й работи демобилизиралият се акушер-гинеколог д-р Янаки Богданов. Д-р Владимир Смоленски идва във Варна през 1920 г. и е назначен за старши лекар в акушеро-гинекологичното отделение на Държавната първостепенна болница. Варненският Общински Майчин дом е втори в страната след софийския и е открит официално през 1927 г. Д-р Смоленски е негов завеждащ до 1933 г., когато е освободен поради формалния повод, че е чужденец, въпреки че е български гражданин и от тринайсет години е на държавна служба. След напускането си той се отдава на частна дейност, а за завеждащ на Майчин дом е назначен д-р Симеон Подбалкански, който продължава да утвърждава авторитета на лечебното заведение.

——————————–

Още информация за дейността на д-р Владимир Смоленски, както и богат снимков материал може да откриете във Варненска дигитална библиотека.