Варненският драматичен театър – фрагменти

На 27 март е Международния ден на театъра. По този повод ви предлагаме интересни факти от историята на варненския градски театър, който от 1921 година играе значима роля в културния живот на града ни.

*Предисторията на Варненския драматичен театър е твърде дълга. Още по време на Кримската война се открива засиления интерес на варненци към театъра. Импровизираният театър на лагеруващите по време на Кримската война френски войници изнасял пред варненската публика шаржове и водевили. На 11 юни 1855 г. войниците представят пиесата “Воденицата” – първото документирано театрално представление във Варна.

*Гостуването на италианската оперна трупа “Масини” в началото на 1890 година било за Варна цяло събитие, особено за интелигенцията. За друга част от населението най-голямо удоволствие било да гледат комедийните представления на арменския театър на Ибиш ага (малцина варненци знаели истинското му име – Анастас Вая). Коронните представления на трупата били “Леблебеджи Хорхор ага” и трагедията “Отело”, разработена като клоунада.

*Театрален салон съществува отрано в нашия град. За това съобщава гръцкият вестник “Византис”. В дописката се казва, че на 8 ноември 1862 година съюзниците на Турция се събрали на тържество, което “единствено в летописите на град Варна… стана в залата на малкото театро”.

*Ентусиазирани любители на театъра представят драмата на Христо Даскалов “Стоян войвода” на 10 февруари 1879 година. Това е първата истинска проява на по-рано зародилия се интерес към театъра. По-късно се играят пиесите “Райна Княгиня” и “Хардзовалджия”.

*1883 година. Основава се книжовна дружина със своя театрална трупа, като голям дял в нея има варненският общественик Кръстю Мирски. Заедно с Иван Кожухаров организират през 1892 година новата Варненска драматична трупа, субсидирана от общината. Били изнесени спектакли в зала “Съединение” (сега сцена “Филиал”) , построена през 1890 година.

*Дружество “Напредък” обединява всички театрални сили в града. Основано е от Стоян Бъчваров, Иван Кожухаров и Преслав Преславски през 1898 година. По време на войните дружеството преустановява дейността си. Поради големите заслуги за развитието на варненския театрален живот, на 4 декември 1922 година г-н Преславски е провъзгласен за почетен директор на варненския театър.

*Варненският партиен театър е основан от партийната организация през 1903 година. Репертоарът му има определен социален характер. Дълбока следа в съзнанието на варненци оставило представлението от 1905 година на пиесата “На дъното” от Максим Горки.

*През 1909 година е основано театралното дружество “Народен Театър”. В член 2 от Устава на дружеството се определя основната цел на новосъздаденото дружество: “да се създаде и повдигне театралното дело във Варна”.

*На заседание на общинския съвет на 15 юни 1909 г. кметът Иван Церов внася предложение да се построи здание за градски театър. В подготвените от Техническото отделение на Общината специални условия за конкурсен проект за театъра се определя, че в него ще има 1000 места, разпределени в партер, I и II рангове и галерия. От постъпилите конкурсни планове общинският съвет откупува плана “Нил” на софийския архитект Никола Лазаров.

*Борбата на театралната общественост довежда до отпускане на 350 000 лева от общината за построяване на нова театрална сграда. На 26 март 1912 година варненци празнуват полагането на основния камък, но ще трябват още две десетилетия, за да бъде окончателно построена новата сграда на театъра.

*Съдбоносно решение за театралното развитие взема общинския съвет на червената Варненска комуна, която управлява 500 дена през 1919-1920 г. На 13 февруари 1921 година е взето решение за създаване на стационарен професионален театър под ръководството на Стоян Бъчваров.

*Първото представление на новооснования Варненски общински театър е пиесата “Инстинктът” от Анри Кестмекер в зала “Съединение” на 12 март 1921 година. Под ръководството на Стоян Бъчваров за единадесет месеца талантливият театрален колектив реализира 45 постановки – рекорден брой в историята на варненския театър.

*През 1927 година се възобновява идеята за нова театрална сграда и е подпомогната финансово в безпрецедентна дарителска кампания. В нея така наречените “фондови марки” за доизграждане на театъра се прибавяли към всеки хляб, всеки билет за кино, за градски увеселения, за баня, или за плаж. За по-малко от месец по този начин била събрана сумата от един милион лева. Народната театрална кооперация също отпуснала заем от 2 милиона лева.

*През 1928 година новият градски театър отстъпва своето фоайе на… библиотеката. Всъщност това е отделът за периодичния печат и макар той да се нарича “политически”, в него се предлагат вестници и списания от различни области – литературни, научни, стопански, търговски.

*На 29 октомври 1932 година е открита изцяло завършената сграда на варненския театър с постановката “Боряна” от Йордан Йовков. Режисьор е сегашният патрон на театъра Стоян Бъчваров.


Снимковият материал в публикацията е от колекцията на Варненска дигитална библиотека