Активните жени на Варна

Кратък летопис на женското движение във Варна до 1944 г.

Д-р Анастасия Железкова, председател на д-во "Майка" от 1892 до 1897 г.

Д-р Анастасия Железкова, председател на д-во “Майка” от 1892 до 1897 г.

1888 г. Основава се Женско благотворително дружество “Майка” под покровителството на Н. В. Царица Елеонора. Първоначалната цел е подпомагане на бедни ученички с учебници и помагала, дрехи и временни финансови помощи за крайно бедните, както и да се работи за ”умственото, нравственото и стопанското развитие на жената”.

1897 г. Дружество “Майка” разширява дейността си като създава стопанско училище “Трудолюбие”. Устройват се практически курсове (2 и 3 годишни) по шапкарство, шиене на горни и долни дрехи, цветарство и др. След завършване на курсовете и полагане на изпит, ученичките получават дипломи и имат възможност да упражняват свободно професията.

1898 г. Излиза първото женско периодично издание “Женский свят” и притурката “Домакиня” под редакцията на двете изявени общественички Теодора Ноева и Елена Манова.

25 април 1898 г. Провежда се стачка в града с участието на множество жени с искане да се забрани износа на житото и да се раздаде хляб на населението.

1901 г. Масово участие на жени и в стачките на текстилните работници и тютюноработниците във Варна.

1906 г. Обнародван е Устав на Варненско женско благотворително дружество за поддържане на сиропиталище “Надежда”. Целта на дружеството е “да отхранва и възпитава децата от Варненското Сиротопиталище”.

1 май 1912 г. В манифестацията за Празника на труда се включват 200 жени.

27 юли 1908 г. Основано е Варненско женско благотворително дружество “Милосърдие”. Основна цел е създаване на приют за стари хора, който тържествено е открит на 30 април 1915 г. в присъствието на митрополит Симеон, кмета Александър Василиев, председателката д-р Анастасия Железкова и множество граждани и гражданки.

1913 г. Сформират се първите женски партийни кръжоци.

1915 г. През месец март е бунтът на гладните жени, които разграбват фурните и хранителните складове.

1918 г. Около 500 жени от крайните квартали се явяват пред председателя на районния комитет по прехраната с искане да се увеличи хлебната дажба и да се прекрати войната.

1921 г. Във Варна и околията се разпространяват 806 броя от вестник “Равенство” – орган на жените комунистки (тесни социалистки) в България.

10 февруари 1929 г. Утвърден е уставът на Женско културно-просветно и благотворително дружество при Варненското македонско братство. То влиза в състава на Македонския женски съюз и се подчинява на предписанията му.

1931 г. Голяма стачка в памучната фабрика, в която участват около 2000 работнички.

1942 г. Мара Тасева, работничка в памучната фабрика и активистка на нелегалната комунистическа партия, е първата българка, осъдена на смърт в големия процес срещу парашутистите, изпратени за сваляне на режима.