Българско акционерно дружество “Кораловаг”

Българско акционерно дружество за строене на кораби, локомотиви и вагони “Кораловаг” е едно от най-големите и значими стопански предприятия в началото на XX век. Неговото създаване и разширение има интересна история.

Дружество “Кораловаг” е основано през 1927 г. от европейски индустриалци и Българско параходно дружество с цел за първи път в България да започне строеж на кораби, локомотиви и вагони. За председател е избран инж. Богдан Морфов, а подпредседатели са Лоренц Мьорн, София и д-р Фридрих Пеприна, директор на Рингхофер – Татра заводи, Прага. Във фабриката работят 450 работници, предимно специалисти.

Тържественото освещаване на “Кораловаг” се извършва на 27 април 1928 г. (прочети). Първата българска частна корабостроителница разполага с няколко самостоятелни работилници: корабостроителна работилница с док (единствен в България, с 2000 тона подемна сила), железостроителна, котлярна, леярна, шлосерна, стругарна, дърводелна, вагонна, както и работилница за поправка на автомобили.

Някои по-важни обекти, изработени от дружеството:

2200 тона железни мостове за железопътни линии; 1500 тона шосейни железни мостове; редица плавателни съдове – рибарски, спортни и други лодки, за първи път изработени масово; покривни конструкции за монументални постройки, като за варненския народен театър, бургаската митница, електрическата централа Въча и др; библиотечни стелажи за библиотеката на Софийския университет; баражи за електрически централи; стълбове за електропроводни мрежи; пилони за електрически линии; парни котли, резервоари, парни шосейни валяци; товарни вагони за БДЖ; индустриални и земеделски машини; водопроводни арматури и др.

Същевременно предприятието извършва генерални ремонти на голям брой локомотиви и вагони за БДЖ, на параходите на Българското параходно дружество и на разни други чуждестранни и местни дружества.

На 19 и 27 май 1928 г. се спускат по вода първите построени плавателни съда – две шалани за нуждите на пристанищната служба.