Светеща реклама за курорта Варна

На 19 февруари 1935 г. в кабинета на кмета Станчо Савов се събира комисия, която е натоварена със задачата да се пропагандира Варна като курорт у нас и в чужбина. Кметът представя пред комисията една релефна светеща реклама, изработена от художника от общинския театър Владимир Мисин. Подобни реклами има навсякъде из големите европейски градове. Време е и Варна да бъде представена подобаващо.

Рекламното пано е с размери 1,40 x 0,60 и се състои от три части:

В средата чрез картонени фигури е представена централната част на Морската градина. На преден план пред погледа на зрителя се открива фонтанът сред живописните и красиви алеи, целите в зеленина и цветя. На заден план се вижда морето, чиято синева се слива с тази на небето.

Вторият пейзаж представлява кът от манастира „Св. Константин“. Разкриват се прелестите на това място, където през летните дни лъха божествена прохлада.

Третата част е отделена за устието на река Камчия. Пълноводните води на реката са накичени с бели като сняг липи. По целия бряг се издигат като колоси вековни дървета.

Светещата реклама е обгърната с надпис: „Посетете Варна“. Предвижда се това впечатляващо пано да бъде изложено на витрината на сладкарница „Македония“.

Комисията единодушно приема решението Варненската община да направи няколко такива светещи релефни рекламни пана и да ги постави първо по някои от главните улици на София и Пловдив, а по-късно и по главните улици на европейските столици.

А ето още едно смело и доста оригинално предложение – алтернатива на проспектите и другите печатни реклами. За него четем в статията „Пропаганда на курорта“, в-к „Черно море“, 1934 г.:

„Да се ангажира един аероплан от дирекцията на въздухоплаването, на който да бъдат инсталирани електрически разноцветни крушки с подканвания да се посети курорта Варна, че той е най-евтиния курорт и т. н. Този аероплан да лети над всички градове в средноевропейските държави, да хвърля позиви, написани на различни езици. Може да се ангажира и някой автобус от градската омнибусна служба, който с крещящи реклами за курорта Варна да обиколи цяла България.“

Известно е, че за една мащабна и стойностна рекламна кампания са необходими много средства. И тук авторът предлага бърз и лесен начин за набиране – като се начисли по 1 лев допълнително към всеки входен билет за кината и театрите, които посещават Варна, което ще донесе годишно най-малко 500 000 лв.

„… И ние вярваме, че тези левчета лесно ще могат да се съберат, защото варненският гражданин, когато ще даде левчето ще знае, че го дава пак за себе си – дава го за курорта Варна!“