Офицери – джентълмени

В началото на XX век по улиците на големите градове се открояват офицерите. Те привличат вниманието със своето изрядно униформено облекло и особеното, излъчващо самочувствие поведение.

Офицерите се набират из средите на най-заможните обществени слоеве. Кандидатите постъпват в кадетския корпус веднага след завършване на двукласното си образование. Освен учебната и строева подготовка, военни науки, история, география, чужд език, те се обучават и на изтънчени светски маниери, фехтовка и салонни танци. И все пак най-главното в обучението им остава безпрекословната вярност към Отечеството и Царя, за което се заклеват при производството си.

Офицерството е една затворена каста. Те са длъжни да спазват строго наложените им от военният кодекс забрани. На офицера е абсолютно забранено да сключва брак, преди да е навършил 25 години. Ако поиска да се ожени между 25-28 годишна възраст, той трябва да представи доказателства, че разполага извън заплатата с годишен доход от минимум 1200 лв.

Бракът може да се сключи само с разрешение на полковия командир, който проучва и преценява дали избраната девойка принадлежи на такова видно семейство, което заслужава да бъде приобщено към офицерската среда. Всеки сключен без съгласието на началството брак, води до уволнението на офицера.

Има ограничения и по отношение на посещаваните от тях публични места. Офицерите могат да посещават само тези заведения, които са определени в специалната заповед на гарнизона. В железниците те пътуват само в първа класа, но с 50 на сто намаление. В театрите и концертните зали са длъжни да си купуват билети само за първата редица в салона, т.е. първо място. В дъждовно време, офицерите трябва да вървят спокойно, сякаш дъждът не ги мокри. Употребата на чадър е недопустима.

В гарнизоните болшинството офицери са от различни селища на България, особено офицерите от пехотата. Те рядко имат възможност да започнат уседнал живот – офицерът подлежи на премествене според решенията на висшето началство.

За всяко извършено провинение или престъпление отговарят не пред гражданските, а пред военните съдилища.

Кое е специфичното на варненското офицерство? Разбира се, това е флотът. Морските офицери са предпочитани кавалери заради физическите си качества, елегантните униформи и светските маниери. Освен това след завършването на обучението си в Морското училище, те имат възможност да специализират в страни с развит военен флот като Русия, Италия, Франция или Германия. Всичко това превръща морските офицери в част от градския елит.

В статията „Съществените качества на морския офицер“ (сп. „Морски преглед“, 1934 г., бр. 6). се посочва: „…Военната служба е обоснована върху честта и истината; а истината е есенцията на благородството. Всеки офицер, от всички държави е приет навсякъде като честен, благороден, характерен и човек с изтънчени нрави: с други думи, като джентълмен. Безчестието, лъжата и подобни качества, които се отразяват в личния характер, са справедливо наблюдавани с повече строгост у офицера, отколкото у всеки друг човек…“

Цялата статия може да прочетете тук