Пътни бележки Русе – Варна

Първата железопътна линия у нас е открита през 1866 г. Разстоянието 224 км от Русе до Варна влакът тогава изминава за близо десет часа. Вестник “Белий Лом” от 4 август 1892 г. описва едно интересно пътуване към черноморската столица на България.

Третий звън вече се чу и пътниците весело се спогледаха. Тренът тръгна. Накъде? – за Варна! Сума хора: мъже, жени и деца, от чиновници до последните слуги, качат се на трена желаещи веселба, разходка, новости – да видят и Черното море и да си направят по няколко бани. На всяка станция (гара), както по обикновено, известни пасажери слазят, а други се качат, но както на едните, тъй и на другите, нещо особено весело се чете в очите. Излиза, че наистина българинът знае и цени разходката.

Вече приближаваме се до Гебедже и тая станция и ето ти след нея Варненската. Гледаш от двете страни на железния път блата – “прочутите гебедженски блата”… Тук тренът пътува с особена предпазливост или малка скорост…

На варненската гара ни посрещнаха, пътниците от увеселителния трен наслязоха. Слязох и аз. Ето гледам: виждам файтонджии формено облечени и с учтивост канят дошлите гости. Виждам чиновници “по линията” весело посрещат и гледат как и кому е потребно някаква услуга, има ли някой приятел да размени два-три лафа с него…

Варна е събрание на площади и улици от всичките столични градове на Европа, като не липсува разнообразността на костюмите, религиите с техните молитвени домове и вавилонското смешение на язиците… На всяка стъпка човек ще срещне еднаква чистота, отсъствие на най-слабите миязми и безпримерно чист град. Даже в бараките, градините, дюкените покрай морския бряг няма да срещнете ни една педя място отвратително за човека.

Самите морски бани, разделени на поотделно за мъже и жени, са уредени най-отлично. Във всяка стаичка, нарочно за посетител нагодена, ще видите: наставления за тия, които желаят да се къпят, основани на медицинската наука; такса почти ничтожна, като вземем предвид постоянно чистите кърпи, пешкири и други потребности ведно с истинска чиста и бърза прислуга.

Ако човек би искал да срещне повече нови неща, то доста му е да посети градската доста комплектувана библиотека, морските бани, градската и райската градина и театъра… Хотелите, и те не отстъпват в нищо по цивилизованому наредено: такса за всяка стая, отлична прислуга, книга за пасажери и пр., контролирано, заверено и проверявано от надлежните власти. Желателно е съседните градове на Варна да вземат добър пример.

Из забележките на Ниделка С. Т., Шейтанджик, Пантелеймон