Сведения за град Варна според Венцел Едлер фон Броняр

Венцел Едлер фон Броняр е австрийски дипломат. Той завършва Ориенталска академия във Виена. През 1786 г. австрийското правителство му възлага да изучи западните брагове на Черно море с оглед на търговските и военни интереси на Австрия. Той наема една турска гемия и на 2 август 1786 г. потегля от Босфора, покрай западния бряг на Черно море, по Дунава, през Румъния, Унгария – и се прибира в Австрия. Броняр излага своите наблюдения в един дневник, запазен във Виенския държавен архив.

При пътуването си по Западното черноморско крайбрежие Броняр посещава Варна и прави подробен план на града и на Варненската крепост. Престоят му в града е от 9 до 11 август. В дневника си отбелязва:

„От Галата започва брегът на Варненския залив, в началото на който се намират летните вили на варненци с чуден изглед към морето, града и долината, опасвана от двете реки (има предвид Девненската и Провадийската). На западния бряг на залива е разположена Варна, главния град на западното черноморско крайбрежие и стоварище на всички стоки на Влахия, Молдова, Сърбия, България и други северни страни, които не искат да изложат стоките си на дългия транспорт през Сулина, а ги докарват на коли през Русчук и Силистра във Варна, и едва тогава ги товарят на кораб. Затова корабоплаването тук е силно развито – дневно влизат и излизат 10-12 малки и големи кораби, а при товаренето царува голям ред – избегнати са всякакви забавяния, спорове и безредия…”.

Броняр разказва подробно за реда при товаренето и разтоварването на корабите, за борсата където се събират стоките във варненското пристанище, за кооперативното ползване на корабите, за стоките, които се изнасят. Много интересен факт е, че по това време във Варна се произвеждат и кораби, много от които се продават навън. Това се дължи както на доброкачествения дървен материал, така и на добрата им изработка и здравата им конструкция.

В дневника откриваме сведения и за град Варна през 1786 г.:

„Град Варна брои 1000 турски и арменски къщи и 1000 гръцки къщи. На южната страна на града има многоъгълна крепост с 5 големи и 8 малки кули, заобиколени от север с окопи. Пристанището на града е плитко, само за малки кораби, а по-големите спират на отсрещното пристанище на Галата Бурну (нос Галата). Големи кораби изобщо не могат да влязат във Варненския залив и спират малко по на север в залива пред с. Соганлю (около днешния Евксиноград). Варненското пристанище се отбранява от един кастел на южната страна на града и от един малък редут на пристанището, снабдени с достатъчно артилерия. Градът се управлява от представител на султана; негови помощници са един кадия и един субашия…”.

Споделете