Философия. Религия

Библиографски справки

 

2011

Реформаторски идеи в творчеството на Софроний Врачански от религиозна гледна точка

Християнският възглед за човека (философско-религиозни паралели)