Архив по етикети: Детско здравеопазване

Здравно-съвещателните станции и грижите за децата

На 14 юни 1925 г. се учредява Съюз за закрила на децата в България по инициатива на проф. д-р Стефан Ватев – първият български професор по педиатрия и съпругата на министър-председателя Андрей Ляпчев – Констанца Ляпчева. Идеята и усилията им са подкрепени от Български Червен Кръст, Български Женски Съюз и големите с [...]

Здрав дух в здраво тяло

“Детето е огледало на бъдещето. Към него трябва да е отправено всецяло вниманието ни, защото от него зависи бъдещето ни поколение в здравословно и интелектуално отношение. То носи съдбините на народите…” (Из статия във вестник “Варненски кореняк”, 1929 г.) В краткия исторически преглед представяме училищното [...]