Здравно-съвещателните станции и грижите за децата

На 14 юни 1925 г. се учредява Съюз за закрила на децата в България по инициатива на проф. д-р Стефан Ватев – първият български професор по педиатрия и съпругата на министър-председателя Андрей Ляпчев – Констанца Ляпчева. Идеята и усилията им са подкрепени от Български Червен Кръст, Български Женски Съюз и големите столични благотворителни организации. През август същата година е утвърден и неговият устав.

Програмата на Съюза включва: борба с детската смъртност, законодателство за закрила на майката и детето, откриване на институти за майката и детето, уреждане на „Ден на детето”, разпространение на Женевската декларация за правата на детето, създаване на комитети за закрила на детето.

От 1926 г. Съюзът организира пътуваща здравна изложба, която представя чрез предмети, макети, надписи и снимки как трябва да се отглеждат и възпитават децата, какви грижи са необходими за бременната жена.

Започва издаването на списанията „Ден на детето“ (1927) и „Нашето дете“ (1928).

От 1926 г. основоположник и председател на Варненския клон на Съюза за закрила на детето става д-р Анастасия Головина, по това време на 75 годишна възраст. В края на 1928 година тя дарява собствения си дом на ул. „Цар Симеон I“ N 14 за нуждите на Съюза, където се разкрива здравно-съвещателна станция.

Целта на здравно-съвещателната станция е да се подготвя медицински персонал и населението за борба с детската смъртност. В станцията е назначен лекар и медицинска сестра, която посещава домовете, издирва бременните жени, родилките, кърмачките и децата до седемгодишна възраст. Тя проверява дали се изпълняват дадените от лекаря предписания и приучава майката да спазва елементарни правила на хигиена. Лекарите в станцията извършват профилактични прегледи и при констатиране на заболяване насочват детето за лечение към градските амбулатории или болници.

Варненският клон започва дейността си на 1 март 1927 г. под ръководството на две английски медицински сестри, които едновременно се грижат и за издръжката на бежанските деца. На 1 юни Дирекцията на народното здраве назначава необходимия персонал в здравната станция – една лекарка и две медицински сестри.

В станцията има постоянна изложба, където майките получават нагледно упътване за отглеждане на здраво дете. На крайно нуждаещите се се раздава безплатно мляко, дрешки, хранителни продукти и др. Един ден от седмицата се преглеждат бременните, раздават се бельо и необходими за раждането вещи. Наред с консултациите във Варна се прилага и програма за закаляване на децата чрез водни и слънчеви процедури на морския бряг.

Първоначално консултациите се издържат от Съюза за закрила на децата в България, а по-късно от благотворително дружество „Д-р Анастасия Головина” (Дружеството е основано на 12 декември 1933 г., с дейното участие на сина ѝ Юри Головин). Приходи се събират и от дарения в ежегодния Ден на детето. Постепенно е оценено значението на здравно-съвещателните станции за отглеждане и опазване на децата и издръжката се поема от Варненската община.

От края на 1927 г. консултациите са ръководени от съпругата на Юри Головин – д-р Недялка Василева-Головина.

Споделете