Първата българска футболна книга

Първата футболна топка в България се появява на 14 май 1894 година. Ученици от Държавната мъжка гимназия “Фердинанд I” във Варна с възторг наблюдават своя учител по физическо възпитание Жорж дьо Режибюс, който умело подритва една топка в двора на гимназията. В книгата “Футболът в България” от Климент Симеонов академик Кирил Попов си спомня: “Бях в четвърти гимназиален клас през учебната 1893/1894 г. Дьо Режибюс говореше само френски, един от нашите съученици – Басат от Шумен, ни беше преводач. Топката беше голяма колкото една средна диня и обвита с кожа. Новата игра замени “играта на харман” и се въведе футболът във Варна”.

През март 1919 година, отново във Варна излиза и първата българска футболна книга – “Футболът : Правилник и наставления”. Тя е дело на комитета при спортен клуб “Река Тича” и е отпечатана в печатница “Зора”.

Книгата съдържа два раздела. Първият е посветен на правилника на футбола в превод на Никола Ницов, председател на клуба и автор на химна на “Тича”.

Вторият раздел е написан компетентно от Стефан Тончев – пръв организатор и вдъхновител на “Тича”. В рамките на 21 страници авторът дава малко известна до тогава информация за футболната игра – поява, развитие, принципи и разпространение.

Стефан Тончев заминава на Добруджанския фронт, откъдето не се връща. Преди това той предава ръкописа на приятеля си Никола Ницов, койта го запазва и включва към издадения през 1919 г. правилник.

Това рядко издание се съхранява във фонда на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” и е достъпно за всички почитатели на най-великата игра.

Споделете