Варна през 1879 г. – из архива на Кръстю Мирски

Кръстю Мирски е личност с големи заслуги за стопанския и културен възход на Варна. Роден е в Котел, а във Варна се преселва през 1878 г. Работи като адвокат и съдия в Тулча, Балчик, Русе и Варна. Председател е на Варненския окръжен съд, народен представител и кмет на Варна в периодите 1888-1890 и 1905-1906 г.

През двата си кметски мандата осъществява голяма строителна програма. Изграждат се първите модерни морски бани на железни релси, часовниковата кула и зала “Съединение”. Посторяват се училищата “Св. Кирил” и “Св Наум”, разширява се училището “Св. Методий”. Още през 1879 г. открива първата книжарница и съдейства за преместването от Русе във Варна на печатницата на Райко Блъсков. Дава тласък на театралното дело в града, а през 1883 г. по негова инициатива е основана “Българска книжевна дружина”, първообраз на варненската библиотека.

Кръстю Мирски оставя богат архив, от който ви предлагаме извадки за събитията във Варна през 1879 г., точно преди 140 години.

На 18 януарий 1879 г. е открит варненския окръжен съд, а на 1 февруарий е открит апелативен (областен губерски) съд във Варна.

През януарий 1879 г. е бил открит първия български клуб, като на 11 март с. г. e било избрано настоятелството: Никола Сукнаров, председател; Стефан Кабакчиев, подпредседател; Христо Нойков, касиер; Кр. Мирски, библиотекар; Дим. Станчев, I писар; Ст. Георгиев, II писар и Петър Мишайков, красител. На 2 април в клуба се водили оживени разисквания по въпроса за избор на български княз. Дошло се до заключение да се работи за Игнатиев или Дондуков.

На 10 и 11 февруарий 1879 г. е била представена драмата “Стоян Войвода”.

На 3 март 1879 г. е станало тържественото посрещане на главнокомандующия на действащите войски генерал Тотлебен, княз-комисаря Дондуков-Корсаков и управляющия Отдела на вътрешните работи в България генерал-майор [Пьотър Аполонович] Гресер.

Училище "Св. Наум"

Училище “Св. Наум”

В началото на м. юни 1879 г. е била открита първата българска печатница от Р. И. Блъсков по покана на Кр. Мирски.

На 12 юний 1879 г. е била открита първата българска книгопродавница на Н. и Кр. Мирски.

На 24 юний 1879 г. в 12 ч. по обед е станало тържествено посрещане на първия български княз Ал. Батенберт, който дошъл от Цариград с парахода “Константин”.

Пръв губернатор на Варна след Освобождението е бил Баумгартен, заменен на 3-й юний 1879 г. с Драган Цанков.
Вицегубернатор е бил Христо Стоянов, а председател на окръжния съвет е бил [Сава] Доброплодни.

Управител на митницата – Черногорцевич.
Председател на апелативния съд – Я. Геров, секретар Кр. Мирски.
Губернски училищен инспектор – Тодор Икономов.
Първокласна учителка – Стефания Икономова (Мирска), [съпруга на Кръстю Мирски].