Архив по етикети: Варненски периодичен печат

Вестници и вестникари

Първите следосвобожденски издания имат изцяло партиен характер – т. нар. „консерваторски и либерален печат”, към които по-късно се присъединява социалистическият. Много политици (особено в опозиция) сами списват вестниците и изпращат материали за тях. Характерни за тези вестници са ожесточените спорове между [...]

Иван Волний и неговото неуморно журналистическо перо

Иван Атанасов Волний е роден във Варна през 1887 г. в семейство на бежанци от Северна Добруджа. Остава сирак още в ранна детска възраст и е принуден сам да си пробива път в живота. Като младеж започва да пише хуморески, фейлетони и злободневки, които режисира и поставя на различни сцени. Талантът му е забелязан и първ [...]

От Скайуокър до Хамлет

Преди много години в една далечна галактика… Онези, чието детство и юношество е преминало през осемдесетте години на миналия век, имат някои много типични спомени. Безкрайни опашки пред кината. Блъскане пред касите. Подмолно преряване на родителските портфейли с цел добиване на пари за билет за осемнайсетото [...]

Теодора Ноева и нейният “Женский свят”

Семейство Теодора и Георги Ноеви. Варненска дигитална библиотека Ако някой би се заел да посочи най-належащите проблеми, пред които се е изправила едва-що освободилата се България, въпросът за правата на жените надали би попаднал в този хипотетичен списък. И все пак, само петнайсет години след Освобождението, бра [...]