Нещо старо, нещо ново за… Черно море

 Черно море : Общодостъпни студии

Иванов, Сава Н. Черно море : Общодостъпни студии : Кн. 1-2 / Сава Н. Иванов . – Варна : Печ. Единство, 1925-1929.

През 1925 г. печатарската производителна кооперация “Единство” във Варна издава Книга първа от двутомника “Черно море : Общодостъпни студии”. Автор е капитан II ранг Сава Н. Иванов, член на Главното управление на “Български народен морски сговор” и редактор на списание „Морски сговор” в периода 1924-1933 г.

Книгата изпълнява една от целите на Сговора – пропагандиране на водното богатство на България и морето във всичките му аспекти. В предговора авторът призовава: “Обичайте морето и пазете неговите брегове! Морето и бреговете са белите дробове, чрез които диша България. Морските брегове са прозорците през които прониква светлината от вънкашния културен свят в нашата земя. А морските пристанища – това са вратите, през които излиза по-голямата част от богатството на нашето отечество. Колкото белите дробове, прозорците и вратите на България са по-големи, по-здрави, по-просторни и по-удобни, толкова и ний ще бъдем по-съживени, по-културни и по-богати. Загубим ли ги, като последствие от това, ще загубим напълно и нашата икономическа свобода!”

Моделът на Черно море пред Аквариума

Книга втора от студиите излиза през 1929 г. в София с подкрепата на Министерството на народното просвещение. Докато първата част разглежда въпросите за наименованията на Черно море, геоложкия преглед на крайбрежието, почвения състав на морското дъно, черноморската флора и фауна, втората част представя допълнителни данни за температурата, състава и солеността на водата, за количеството на валежите, атмосферното налягане, подводните течения, замръзванията и ледовете. Съдържа също и картография за Черно море.

Черно море : Сборник

Черно море : Сборник / К. Мишев и др. ; Състав. Ал. Вълканов и др . – Варна : Г. Бакалов, 1978. – 636 с. : с ил.

Сборникът “Черно море” е издаден през 1978 година от варненското издателство “Георги Бакалов”. Обемистият труд е дело на многоброен колектив учени. В тематичен и хронологичен ред са разгледани природата на Черно море, животът в него и по крайбрежието му, стопанското му значение. Проследени са историческите събития, определили съдбата на народите, заселяващи крайбрежието. Макар и да разглежда цялата акватория на Черно море книгата по-подробно запознава с българското крайбрежие и с българските черноморски проблеми.

Популярността на изложението, както и богатата илюстрация на текста правят сборника достъпен за широк кръг читатели. Той е интересен както за приятелите на географското четиво, така и за любителите на историческите справки, както и за туристите и пътешествениците.

Нашето море

Пецов, Георги Георгиев. Нашето море / Георги Пецов . – Варна : Унив. изд. при ТУ, 2012. – 228 с. : с ил.

„Нашето море” е поредната документална книга на д-р инж. Георги Пецов. Съдържа енциклопедични данни за българското черноморско крайбрежие, събрани в 210 илюстрирани страници. Задълбоченият труд на автора представя историческите данни за морето от праисторията до наши дни; от древните хроники, митове и легенди до съвременните океанографски изследователи, научни експедиции и институции. Не са подминати древните заселници и завоеватели – траки, елини, римляни, османци; разгледани са цивилизационните и археологически пластове, корабоплаването, изкуствата и художествените занаяти, търговията, дори и пиратството. Отдадено е значимото и на прибрежните ни градове – древни и съвременни, на потъналите кораби, на заливите, полуостровите, резерватите… Разгледана е и набиращата все по-голяма популярност хипотеза за Черно море като арена на Библейския потоп и свързаните с това научни изследвания.

С прехода към съвремието авторът отдава дължимото на черноморските ни туристически обекти, на ветроходните състезания, на сонарните дълбоководни снимки, на водолазните рекорди с дихателен апарат. Специален раздел е посветен на морските обитатели с подчертан интерес към отношенията „човек – делфин”.

Черно море под водата

Клисуров, Любомир. Черно море под водата / Текст и снимки Любомир Клисуров ; Ред. Милан Асадуров . – Варна : Сталкер Холдинг, 2008. – 232 с. : с цв. ил.

“Черно море под водата” е луксозен фотоалбум в български и английски вариант и е първият по рода си, представящ подводния свят на Черно море. Автор е известният български подводен фотограф Любомир Клисуров.

Изданието е уникално и като мащабност на представения фотоматериал, заснеман в продължение на 35 години, и като фотодокумент, който запечатва стадии от процесите на промяна във водния басейн.

Албумът съдържа 248 фотографии, които запознават читателя отблизо с над 90 представители на черноморската флора и фауна, като носят не само уникална информация за живота под водата в Черно море, но предизвикват и истинска естетическа наслада. Интересни са и живописните описания на Любомир Клисуров за перипетиите около създаването на някои снимки, както и вещите му наблюдения върху поведението на подводните обитатели.

Албумът е издаден в много малък тираж и вероятно ще се превърне в библиографска рядкост.