Архив по етикети: Варна – училища

Да се учат на четмо и писмо…

Запознаването с буквите, писането и четенето са предмет на продължително обучение в миналото. Свидетелство за това е обстановката в първото българско училище във Варна, създадено през 1860 г. и настанено в специално построената сграда през 1862 г. (Виж: Първото българско училище във Варна и празника на Св. Св. Кирил и [...]

Денят на славянските първоучители

KiriliMetodij В епохата на Възраждането денят на славянските равноапостоли Кирил и Методий (11 май) започва да се чества като всенароден празник от 1857 година. През 1860 година във Варна се изгражда първата българска училищна община, а централното българско училище е наречено “Св. Кирил и Методий”. Освещаването на новото училище [...]

Гордостта да си първи (I част)

“Да се знае и помни!” – срещаме такава рубрика в старата варненска периодика. Подбрахме интересна информация за събития, случили се за първи път в нашия град, а и в България. За някои от тях ще разкажем подробно в бъдещи публикации. Да отдадем почит на онези предприемчиви личности, които са допринесли за прогре [...]

Варненската Коледа

angelche Преглеждайки старите варненски вестници добиваме представа как нашите съграждани са посрещали Коледа и Нова година, какво са слагали на трапезата, какви подаръци са правели на близките си, кой се е грижил за празничното им настроение. Особено се открояват щедрите благотворителни акции за подпомагане на социалн [...]

Една оригинална творба

През 1914 г. във вестник “Варненски новини”, бр. 395, се публикува обширна статия със заглавие “Една оригинална творба”. Избрахме да споделим с вас този любопитен материал за художественото произведение на двама учители от Варненската мъжка гимназия в началото на миналия век. Известният у нас педагог, г. Д-р С. Чакъ [...]

Георги Живков – първият директор на Варненската девическа гимназия

Георги Живков е един от първите български учители във Варна преди Освобождението. Роден е в Търново през 1844 г. Получава своето образование в родния си град при Никола Михайловски, бащата на Стоян Михайловски. Завършва медицина в Цариград, но неговото призвание е учителската професия. Бил е учител в Разград, Търго [...]