Гордостта да си първи (I част)

“Да се знае и помни!” – срещаме такава рубрика в старата варненска периодика. Подбрахме интересна информация за събития, случили се за първи път в нашия град, а и в България. За някои от тях ще разкажем подробно в бъдещи публикации. Да отдадем почит на онези предприемчиви личности, които са допринесли за прогреса и благополучието на Варна и ни карат да изпитваме заслужена гордост.

Първата железопътна линия в България е линията Русе – Варна. При откриването й на 7 ноември 1866 година, тя е с дължина 224 км, а разстоянието между Русе и Варна се изминава за около 8 часа. За случая са доставени 10 локомотива и 50 пътнически вагони. Всяка влакова композиция има I, II, и III класа с по две отделения – мъжко и женско. На пътниците е забранено да преминават от едно отделение в друго.

Първото частно музикално училище в града е открито на 1 октомври 1889 година. Помещава се в къщата на книгоиздателя Димитър Провадалиев на ул. “Одрин” N 19. Нарича се “Институт за музика, пианофорте и френски език” и се ръководи от сестрите левантийки Паулина и Антоанета Бенда. Училището издава на ученичките ежегодни свидетелства на френски език след държавен изпит по 12 предмета.

Първите многоцветни пощенски картички у нас представляват изгледи от градовете Варна, София, Русе и Пловдив. Влизат в обращение с приемането на Закона за пощите, който през 1897 година дава разрешение на различни ведомства и частни лица да издават пощенски „откритки”. Преди това илюстрованите картички се издават инцидентно.

Първата “спортна зала” в България е Юнашкият салон във Варна. Построен е през 1910 година за нуждите на варненското гимнастическо дружество “Черноморски юнак”. “Здрави и силни, дружно за отечеството” – гласи лозунгът от фасадата на сградата. На 29 май 1911 година е официалното откриване на Юнашкия салон.

Първото славянско дружество във Варна е създадено на 22 март 1910 година. Избрано е деветчленно бюро, като председател е видният варненски общественик Иван Церов, а секретар – археологът Карел Шкорпил.

Членовете на комитета "Българско Възраждане" пред новооткрития паметник на Христо БотевПървият паметник в Алеята на Възраждането в Морската градина е паметникът на Христо Ботев – основният камък е положен на 18 май 1910 година. Инициативата е на комитета “Българско Възраждане”, който си поставя за цел “да се издигнат 20 паметници на ония български патриоти и великани, които пожертвуваха живота си за днешна свободна България”.

***


Към Гордостта да си първи (II част)
Към Гордостта да си първи (III част)