Гордостта да си първи (II част)

“Да се знае и помни!” – срещаме такава рубрика в старата варненска периодика. Подбрахме интересна информация за събития, случили се за първи път в нашия град, а и в България. За някои от тях ще разкажем подробно в бъдещи публикации. Да отдадем почит на онези предприемчиви личности, които са допринесли за прогреса и благополучието на Варна и ни карат да изпитваме заслужена гордост.

“Първо българско анонимно привилегировано дружество за памучни прежди, фабрика “Княз Борис” – това е пълното наименование на най-голямата фабрика във Варна и областта в началото на XX век. Дружество “Принц Борис” е регистрирано през 1898 г. и предлага 560 работни места. През 1925 г. се преименува на АД “Цар Борис”, а от 1943 г. носи името “Христо Ботев”.

Първото женско списание във Варна започва да излиза през 1898 година. То се нарича “Женский свят” – “редактирано от жени и предназначено за госпожи и госпожици”. Основатели и редактори на списанието са Атанас Манов и неговата сестра Теодора Г. Ноева, а редактор на притурката “Домакиня” е по-малката сестра – Елена Манова. Печата се във Варна, в печатницата на Л. Нитче. Излиза до 31 декември 1898 година в тираж около 1000 броя с годишен абонамент 5 лева. Разпространението му става чрез настоятели, които набират абонати предимно от Варна и областта.

Първият автомобил преминава по варненските улици през лятото на 1907 година. Информацията е оскъдна, но се знае, че е собственост на богатия чифликчия Ючормански. Скоро след това автомобилът е закупен от княз Фердинанд.

Първият морски канал, свързващ Варненския залив с езерото е прокопан през 1909 година. Имал е дължина 2500 метра, широчина – 50 м и дълбочина – 6 метра. През 1936 година над канала е построен подвижен железен мост, който е демонтиран при прокарването на днешния “Аспарухов мост”.

Първите музикални тържества във Варна се откриват на 23 юли 1926 година. Това е събитие в културния живот не само на града, а и в страната, защото за първи път се събира елита на българските музикални творци – композитори и изпълнители, за да се манифестира мощта на българското музикално творчество. Организирането и провеждането на тържествата се осъществява от музикален комитет в София, в който влизат видни музикални дейци като Добри Хистов, Панчо Владигеров, Маестро Георги Атанасов и други. Тържествата са под патронажа на Варненското културно-просветно читалищно дружество. Провеждат се в Морската градина. Впоследствие идеята за тържествата се развива и се създава Международният музикален фестивал “Варненско лято”.

Първите “балкантуристки хотели” са построени в местността “Свети Константин”, преименувана през 1948 година в курорт “Балкантурист – Добри Терпешов”; (в периода 1951 – 1956 г. комплексът се нарича “Варна”, след това става “Дружба”, а днес е “Св. св. Константин и Елена”). Наричат се още “плажни хотели”, тъй като са предназначени специално за отдих на море. През 1949 година е построен “Плаж-хотел №1”, преименуван по-късно в хотел “Роза”, а две години по-късно вратите си отваря и хотел “Одесос”.


Към Гордостта да си първи (I част)
Към Гордостта да си първи (III част)